Thi công mạng lan

thi cong mang lan

Mạng máy tính là gì

Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối với nhau thông qua các thiết bị kết nối mạng và được kết nối theo giao thức mạng hay một cấu trúc mạng nào đó, thông qua đó các máy tính được trao đổi thông tin qua lại cho nhau và được gọi là mạng máy tính.

Call Now Button