Thi công mạng lan

mạng lan

Mạng máy tính là gì

Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối với nhau thông qua các thiết bị kết nối mạng và được kết nối theo giao thức mạng hay một cấu trúc mạng nào đó, thông qua đó các máy tính được trao đổi thông tin qua lại cho nhau và được gọi là mạng máy tính.

Hệ thống mạng máy tính

Hiện nay khi mỗi một công ty được thành lập lên họ thường phải setup rất nhiều trang thiết bị cho văn phòng công ty. Thi công hệ thống mạng máy tính, mạng lan hay còn gọi là mạng nội bộ cũng là một phần không thể thiếu để có thể kết nối các máy tính, máy in, máy photo

Call Now Button